164 de ani de Statistică oficială

164 de ani de Statistică oficială în România 1859-2023

 

 În urmă cu 164 de ani, la 12 iulie 1859, promulgând Ordonanţa Domnească nr. 276, Alexandru Ioan Cuza a statuat înfiinţarea statisticii oficiale în România.

De-a lungul timpului, statistica oficială, una dintre primele instituţii publice apărute în România după Unire şi, totodată, unul dintre cele mai vechi oficii statistice din Europa, a cunoscut evoluţii şi reorganizări, schimbându-şi succesiv numele, fără a se abate însă de la principiile respectului faţă de ade­văr şi probitatea demersurilor sale, păstrându-şi statutul de principal instru­ment de cunoaştere şi evaluare a realităţilor ţării.

Actualmente Institutul Naţional de Statistică, având în subordine 8 direcţii regionale de statistică organizate la nivelul judeţelor – centre ale regiunilor de dezvoltare şi 34 direcţii judeţene de statistică, organizate la nivelul celorlalte judeţe oferă, prin informaţii şi date statistice, baza necesară autorităţilor, agenţilor economici, întregii soci­etăţi în elaborarea şi punerea în practică a unor programe realiste de dezvoltare economică şi socială.  Statisticienii români au demonstrat că sunt la înălţimea exigenţelor, tot mai mari, pe care le implică respectarea întru totul a standardelor comune ale statisticii europene.

În anul 2019, includerea statisticii oficiale românești în Comitetul de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) reprezintă o recunoaștere internațională a performanței statisticii românești și a profesionalismului colegilor statisticieni.

Munca statisticianului lasă în urmă „fotografii istorice” ale timpului, materializate într-o imensitate de cifre grăitoare pentru cine ştie şi vrea să le folosească în mersul înainte.   Recunoaşterea oficială a meritelor câştigate prin vreme de statisticieni în exemplara exercitare a profesiunii lor s-a concretizat în 2002 prin instituirea, prin Hotărârea de Guvern nr. 592 a “Zilei Statisticianului”, sărbătorită anual în a doua duminică a lunii iulie

În perioada 13-14 iulie toţi cei care doresc să ne cunoască activitatea sunt invitaţi, în cadrul manifestării „Zilele Porţilor Deschise” la sediul Direcţiei Regionale de Statistică Brăila, pe strada Unirii nr.72, Bloc Turn, Parter între orele 9 – 14.

Adresăm cu această ocazie mulţumiri furnizorilor noștri de date și informaţii, fără sprijinul cărora sistemul statistic nu poate funcţiona, mass – mediei pentru sprijinul acordat în popularizarea rezultatelor muncii noastre și,  nu în ultimul rând, utilizatorilor de date și informaţii statistice, pentru impulsul pe care ni l-au dat întotdeauna în a face ca lucrurile în activitatea noastră să meargã mai bine.

 

               „La mulţi ani!” le urăm cu aceastǎ ocazie tuturor statisticienilor.

 

Comunicat de presă

Lasă un răspuns