Anunț schimbare an de bază pentru indicatorii pe termen scurt

Pentru a evidenţia schimbările din structura economiei, începând cu publicarea datelor pentru
luna de referinţă ianuarie 2024, anul de bază utilizat în calculul indicilor, pentru toți indicatorii pe
termen scurt se modifică din 2015 în 2021.

Această modificare este în conformitate cu Regulamentele europene referitoare la statisticile
economice (EU 2019/2152 si EU 2020/1197).Toate statele membre trebuie să implementeze ca
an de bază, anul 2021, până la sfârșitul anului 2024. Anul de bază 2021 a fost ales în mod
excepțional. În general, anii de bază sunt ani care se termină cu „0” sau „5”. Anul de bază se
actualizează la fiecare cinci ani.
• Schimbarea anului de bază presupune şi actualizarea sistemului de ponderare, pentru a reflecta
modificările structurale intervenite în activităţile din economia naţională. Aceste modificări au
determinat recalcularea şi revizuirea corespunzătoare a seriilor de date publicate anterior.
• Schimbarea anului de bază s‐a făcut în doi paşi, respectiv rebazarea indicilor pentru perioada
2005‐2020 la noul an de referinţă (2021=100) şi recalcularea indicilor cu noul sistem de
ponderare începând din ianuarie 2021 şi până în prezent.
• Odată cu trecerea la noul an de bază şi noul sistem de ponderare 2021, seriile de timp în
bază 2015 nu vor mai fi disponibile. Noile serii de date, în bază 2021, vor fi disponibile
progresiv, în baza de date TEMPO online, începând cu luna martie 2024, când se vor
disemina datele aferente lunii ianuarie 2024. Aceste modificări apar în comunicatele de
presă, publicațiile statistice elaborate de INS și în baza de date TEMPO online.
• Oficiul de Statistică al UE (Eurostat) și celelalte State Membre ale UE procedeaza similar și
simultan la schimbarea anului de bază, în vederea asigurării comparabilității între statele
membre.
Indicatorii pe termen scurt pentru care se aplică aceste modificări sunt:
✓ indicele prețurilor producției industriale;
✓ indicele producției industriale;
✓ indicele cifrei de afaceri din industrie;
✓ indicele comenzilor noi din industrie;
✓ indicele lucrărilor de construcții,
✓ indicele de cost în construcții;
✓ indicele cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul;
✓ indicele cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete;
✓ indicele cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate în principal populației;
✓ indicele cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate în principal întreprinderilor;
✓ indicele cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata.

 

 

Lasă un răspuns