Cadru Legal INS

 

 

Organizarea si functionarea Institutului National de Statistica

12. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

1. Hotararea Guvernului nr.913/2022 privind aprobarea Programului Statistic National Anual 2022;
2. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021 (forma consolidată);
3. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 4 februarie 2020 privind Recensământul General Agricol din România runda 2020 (forma consolidată);
4. Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. NOTIFICARE privind informarea Institutului Național de Statistică (INS) de către autoritățile și instituțiile publice care detin baze de date sau registre administrative în ceea ce privește crearea, modificarea sau întreruperea gestionării acestora;
6. O.G nr.3/2016 pentru  stabilirea unor masuri de reorganizare si eficientizare a activitatii unor structuri ale administratie publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr.422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri;
Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Hotararea Guvernului nr.1456/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National si a statisticii oficiale a Romaniei in perioada 2022-2027;
10. Hotararea Guvernului nr.933/2017 privind aprobarea Programului Statistic National Multianual 2018-2020;
11. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor);
16. Legea nr.190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor)