Informații

Direcţia Regională de Statistică BRĂILA

Concurs de recrutare

Direcţia Regională de Statistică Brăila, în baza art.VII din OUG nr.115/2023, alin.(2)  lit.a)  şi art.VII alin.(7) / XI/XII din OUG nr.121/2023 pentru modificarea şi completarea Codului administrativ, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de execuţie vacantă: -inspector, grad profesional principal – 1 post, în cadrul Compartimentului IT, diseminare,Read more about Concurs de recrutare[…]

Concurs post ASA 2023

 Anunț Având in vedere prevederile  H.G nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice                Direcţia Regională de Statistică Brăila, cu sediul în Brăila, str. Unirii, nr.72, bl.Turn, parter organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (15.09.2023 – 30.09.2024) a unui post contractualRead more about Concurs post ASA 2023[…]

Concurs recrutare funcții publice

Direcţia Regională de Statistică Brăila, în conformitate cu prevederile  art. 618 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare si ale H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de executie vacante: -inspector, grad profesionalRead more about Concurs recrutare funcții publice[…]

Concurs post RPL 2021

Direcţia Regională de Statistică Brăila, cu sediul în Brăila, str. Unirii, nr.72, bl.Turn, parter organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (21 aprilie 2022-30 septembrie 2022) a unui post contractual vacant de expert gradul I,  în vederea efectuării activităţilor privind Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor 2021.   Detalii

Concurs funcție publică

În conformitate cu prevederile  art. 618 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Regională de Statistică Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de executie vacantă: -expert, grad profesional superior – 1 post, în cadrul Compartimentului de sinteză,Read more about Concurs funcție publică[…]

12 iulie 2024 - 165 de Statistica Oficiala - Institutul National de Statistica