Concurs recrutare funcții publice

Direcţia Regională de Statistică Brăila, în conformitate cu prevederile  art. 618 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare si ale H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor funcţii publice de executie vacante:

-inspector, grad profesional superior – 1 post, în cadrul Serviciului de producţie statistică şi preţuri

inspector, grad profesional superior – 1 post, în cadrul Compartimentului de sinteză, coordonare şi statistică regională.

 

Detalii

Lasă un răspuns