Despre Noi

Direcţia Regională de Statistică, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Principiile fundamentale care stau la baza organizării statisticii oficiale sunt : independenţa profesională, autoritate în materie de culegere a datelor, adecvarea resurselor, angajamentul privind calitatea în statistici, confidenţialitate în statistică, imparţialitate şi obiectivitate, metodologia solidă, proceduri statistice adecvate, sarcină de răspuns adecvată pentru repondenţi, eficienţa sub raportul costurilor, relevanţa, precizie şi fiabilitate (credibilitate), promptitudine şi punctualitate, coerenţă şi comparabilitate, accesibilitate şi claritate.