Cultură

              

Printre obiectivele de interes cultural, se detaşează Teatrul Dramatic   ”Maria Filotti”. Construit la mijlocul secolului al XIX-lea şi restaurat în anii 1980, clădirea teatrului se distinge prin valoarea sa arhitectonică şi măiestria artistică a cortinei, adevărată operă de artă, considerată unică în Europa, datorită stilului artistic folosit la realizarea ei (cusătura de mărgele şi fir de aur, reprezentând soarele şi luna, râsul şi plânsul). Se remarcă, de asemenea, imensul vitraliu din holul monumental al clădirii teatrului.
De altfel, un act de recunoaştere a valorii acestui lăcaş de cultură îl reprezintă includerea sa în albumul UNESCO alături de cele mai reprezentative edificii din Europa, destinate spiritualităţii umane.
Secţia de istorie a Muzeului Brăilei dispune de un fond deosebit de colecţii istorice şi arheologice, printre care se distinge coiful de bronz descoperit la Găvani – Brăila, reprezentând cultura traco-getă.
În casa Colecţiilor de Artă, printre cele 3000 de piese de artă plastică şi decorativă, se disting opere de mare valoare, semnate de : Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Henri Catargi şi alţii.
Sculptura monumentală este reprezentată de statuia  din bronz cu soclu de piatră şi marmură a Împăratului Traian din Piaţa Sfinţii Arhangheli şi statuia din bronz turnat a Ecaterinei Teodoroiu.
În memoria cunoscutei soprane brăilene Hariclea Hartulary Darclée, începând din august 1995,  anual se desfăşoară în municipiul Brăila festivalul naţional de canto care îi poartă numele.
În viaţa culturală a Brăile, prezintă un mare interes ”Expoziţia memorială Panait Istrati”, inaugurată în 1984 cu ocazia centenarului naşterii celebrului scriitor, supranumit de Romain Rolland ”Gorki al Balcanilor”.
Biserica ”Sf.Arhangheli  Mihail şi Gavril” cu o vechime de peste 250 ani, transformată în biserica ortodoxă dintr-o fostă casă de rugăciuni turcească păstrează forma pătrată, reproducând tipul mecetului mahomedan. Astfel se explică faptul că este una din rarele biserici ortodoxe fără turlă, din Europa.
În municipiul Brăila există Mitropolia lipovenească – centrul mondial al cultului de rit vechi.
De-a lungul timpului, dar mai ales în perioada interbelică, pe băncile şcolilor brăilene, în special ale liceului ”Nicolae Bălcescu”, s-au plămadit mari personalităţi ale spiritualităţii româneşti şi chiar europene: filozofii Nae Ionescu şi Anton Dumitriu; gerentologul Ana Aslan;  geologul Gh.M.Murgoci; ciberneticianul Edmond Nicolau; scriitorii Panait Istrati, Panait Cerna, Anton Bacalbasa, Mihail Sebastian, D.P.Perpessicius, Fănuş Neagu; artiştii lirici Hariclea Hartulary Darclée, Petre Ştefănescu Goanga; actorii Maria Filotti, Irina Răchiţeanu Sirianu, Ştefan Mihăilescu Brăila.