Structura organizatorică a Direcţiei Regionale de Statistică Brăila

     Direcţia Regională de Statistică Brăila, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată
de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, este organizată şi funcţionează
în baza prevederilor Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în
România, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind
organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.

Organigrama

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Regionale de Statistică Brăila

Save

Save