Concurs

Direcţia Regională de Statistică Brăila, cu sediul în Brăila, str. Unirii, nr.72, bl.Turn, parter anunţă suspendarea, pe durata stării de alertă, a concursului  organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată ( 17 iunie 2020 – 30 septembrie 2021)  a două posturi contractuale vacante, în cadrul Recensământului General Agricol 2020:

  • expert gradul IA
  • expert gradul I

Procedura de organizare a concursului va fi reluată, în condiţiile legii.

 

Detalii suspendare concurs

=========================================================================

Direcţia Regională de Statistică Brăila, cu sediul în Brăila, str. Unirii, nr.72, bl.Turn, parter organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată ( 17 iunie 2020 – 30 septembrie 2021)  a două posturi contractuale vacante, în cadrul Recensământului General Agricol 2020:

  • expert gradul IA
  • expert gradul I

Detalii

Cerere de înscriere

Model adeverinţă care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor

Atribuţii personal suplimentar RGA

Bibliografie

  • Legea nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare
  • HG. nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată şi publicată în M.O. nr.865/18.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare
  • Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1874 al Comisiei din 29 noiembrie 2018 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului 2020, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011, în ceea ce priveşte lista variabilelor şi descrierea acestora
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020
  • MS Office