Publicatii judetene si regionale

PUBLICAŢII JUDEŢENE ŞI REGIONALE

 

     1. Anuarul statistic al judeţului Brăila
     2. Anuarul statistic al Regiunii Sud-Est
     3. Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Brăila –Anul 2023 – foaie informativa
     4. Principalii indicatori economico-sociali ai judeţului Brăila –Anul 2023
     5. Producţia vegetală la principalele culturi în Regiunea Sud-Est
     6. Natalitatea în Regiunea Sud-Est -foaie informativă
     7. Mortalitatea în Regiunea Sud-Est -foaie informativă
     8. Nupţialitatea în Regiunea Sud-Est -foaie informativă
     9. Divorţialitatea în Regiunea Sud-Est -foaie informativă
     10. Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare în Regiunea Sud-Est
     11. Numărul mediu al pensionarilor , sumele plătite şi pensia medie în Regiunea Sud-Est
     12. Comerţul internaţional, pe capitole din nomenclatorul combinat, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
     13. Conturi naționale regionale – Regiunea Sud-Est – foaie informativa
     14. Fondul de locuinţe – Regiunea Sud-Est