Agricultură

Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi 1995, 2000-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020 | 2021

Fondul funciar, după modul de folosinţă 1995, 2000-2014

Producţia ramurii agricole 2001-2015 | 2016-2017| 2018-2019 | 2020 | 2021

Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi 1995, 2000-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2020 | 2021

Producţia medie la hectar a principalelor culturi 2013 | 2014 | 2015| 2016-2017 | 2018-2019 | 2020 | 2021

Suprafaţa viilor pe rod 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Producţia de struguri 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Producţia medie de struguri la hectar 2013 | 2014 | 2015| 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Producţia de fructe 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Efectivele de animale 1995, 2000 – 2015 | 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020 |2021

Producţia agrícola animală 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Parcul de tractoare şi maşini  agricole principale din agricultură 1995, 2000-2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021