Buletin informativ – Legea 544/2001

 1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei
 2. Structura organizatorică; atribuţii
 3. Cadrele de conducere
 4. Coordonate de contact
 5. Program de funcţionare
 6. Programe şi strategii
 7. Rapoarte şi studii
 8. Achiziţii publice
 9. Buget; Bilanţuri contabile
 10. Declaraţii de avere şi interese
 11. Lista documentelor de interes public ale Direcţiei Regionale de statisticǎ Brăila
 12. Norme de confidenţialitate statistică
 13. Nomenclatoare statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică – Direcţia Regională de Statistică Brăila;
 14. Chestionare statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică – Direcţia regionala de Statistică Brăila.
 15. Codul de conduită etică şi profesională