Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

Nume persoana responsabilă pentru Legea 544/2001

Tudor Cornelia – Director executiv adjunct, telefon: 0239615058, e-mail: cornelia.tudor@braila.insse.ro

 

Legislaţie:

  1. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  2. Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001.
  3. Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
  4. Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa