Concurs ASA 2023

         Având in vedere prevederile  H.G nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 

             Direcţia Regională de Statistică Brăila, cu sediul în Brăila, str. Unirii, nr.72, bl.Turn, parter organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (15.09.2023 – 30.09.2024) a unui post contractual vacant de expert gradul IA, cu normă întreagă – 8ore/zi, 40 ore/săptămână,  necesar derulării Contractului de grant nr.101093813 – 2022 – RO – IFS2023 pentru realizarea Anchetei Structurale în Agricultură an de referință 2023 …..

 

Formular de înscriere

Atribuții post

Model adeverință care atestă  vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor

 

Bibliografie :

 

Rezultat selecție dosare

Barem corectare probă scrisă

Rezultate probă scrisă

Rezultate interviu

Rezultat final