Concurs funcție publică

În conformitate cu prevederile  art. 618 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia Regională de Statistică Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarei funcţii publice de executie vacantă:

-expert, grad profesional superior – 1 post, în cadrul Compartimentului de sinteză, coordonare şi statistică regională.

Detalii

Lasă un răspuns